14.6.2006

Islam on meemi

Seuraava upea teksti löytyi Suomi24:sta. Julkaistu nimimerkin 5Kolonna toimesta. Lue, opi, tajua:

---

Sana meemi on läheistä sukua sanalle geeni. Meemit ovat informaatiota joka leviää ihmiseltä toiselle, aivan kuten geenit. Erona on se että meemi leviää kulttuurievoluutiossa, kun taas geenit biologisessa evoluutiossa.

Kyseessä on siis eräänlainen darwinistinen informaatio. Meemejä voidaan verrata tietyssä mielessä tietokoneviruksiin (nehän ovat pelkkää informaatiota!). Tietokoneviruksen tehtävänä on levittää itseään mahdollisimman laajalle. Ne myös saattavat muuttaa muotoaan (mutatoitua) ollakseen mahdollisimman yhteensopivia vastaanottavan järjestelmän kanssa.

Meemi on siis periaatteessa tietoa jonka tehtävänä on saavuttaa mahdollisimman laaja levinnäisyys käyttämällä mahdollisimman monia mekanismeja päästäkseen lopputulokseensa.Meemejä syntyy ja kuolee jatkuvasti. Monet muotihokemat ovat selkeitä meemejä, mainosmaailma onkin jo pitkään käyttänyt ”memetiikkaa” eräänä työkalunaan.

Kuinka moni on viimeisen vuoden aikana kuullut rasittumiseen saakka: elämä on. Erittäin tehokkaasti levinnyt, tosin lyhytikäinen meemi.

Monien tutkijoiden mielestä ihmisellä positiiviset meemit eivät välttämättä ole parhaiten selviäviä meemejä. Parhaiten menestyviä meemejä näyttävät olevan ne jotka leviävät tehokkaimmin.

Menestyksekkään meemin tulee tehdä seuraavat kaksi asiaa:

- Valloittaa tilaa kantajastaan mahdollisimman pitkäksi aikaa- Mahdollistaa tehokas leviäminen kantajasta toiseen

Asentaakseen itsensä kantajaansa uskontomeemi käyttää seuraavia (tai ainakin joitakin) seuraavista :

[1] Lupaa palkinnon uskovaisuudesta (paratiisi tms)

[2] Uhkaa rangaistuksella epä-uskoisuudesta (helvetti tms)

[3] Kohottaa kantajien itsetuntoa, ”valitut” , ”ylivertaiset” , verrattuna väärien meemien kantajiin

[4] Poistaa esteet meemin paremmalle kiinnittymiselle kantajaa, ”usko on korkeampi kuin järki”

[5] Määrittää itsensä Ainoaksi Oikeaksi Meemiksi, yleensä jonkin ulkoisen auktoriteetin kuten pyhän kirjan avulla. Pyhä Kirja taas puolestaan sisältää kehäpäätelmiä jotka oikeuttavat meemin:
X on ainoa oikea meemi. Tiedämme koska pyhä kirja Y sanoo näin. Tiedämme että pyhä kirja Y on totta koska meemi X sanoo niin jne.
Kun kantajaan kiinnittyminen on onnistunut tehokkaasti tulee meemin alkaa levittää itseään. Mekanismeja on useita:

[6] Pyhä sota –tapa tai käännytä väärämeemiset

[7] Uhkaaminen ja terrorismi – kaikenlainen väärämeemisten sorto

[8] Eristä meemistä kääntyneet yhteisön ulkopuolelle (jopa tapa). Meemistä eroon päässyt henkilö on todennäköisesti tullut immuuniksi meemille, pahimmassa tapauksessa hän saattaa levittää immuniteettiaan laajemmalle, ollen näin meemille äärimmäisen vaarallinen.

[9] Kehota meemin kantajia lisääntymään nopeammin kuin muiden meemien kantajat.

[10] Sensuuri – estä muita meemejä saamasta kannattajia. Kun muut meemit eivät pääse yleiseen tietouteen on niiden vaikeampi tarttua mahdollisiin kantajiin.

[11] Disinformatio – levitä valheita muista meemeistä. Joskus meemin kannalta on hyvä että sen kantajat levittävät väärää tietoa jopa meemista itsestään!


Islam , kuten lähes kaikki muutkin uskonnot täyttää meemin tunnusmerkit täydellisesti. Myös monet poliittiset liikkeet ovat selvästi meemi-pohjaisia. Islamin tehokas leviäminen viimeisen tuhannen vuoden aikana onkin perusteltavissa selkeästi memetiikan lakien pohjalta. Heikommat meemit jotka eivät pysty yhtä tehokkaasti levittämään itseään ovat joutuneet luovuttamaan potentiaalisia kantajiaan vahvemmalle meemille.

---

12.6.2006

9 % somaleista käy töissä

Valitettavasti alkuperäiseen laskelmaan on pujahtanut virhe - somaleiden määrä vuoden 2005 Suomessa ei ole 8600 vaan 4704. Tällä luvulla laskettuna päädytään tulokseen: 9% somaleista käy töissä. Pahoittelen epätarkkuuttani ja kiitän aktiivisia lukijoita korjauskehoituksesta.


Alkuperäinen artikkeli:

Työministeriön laskelmien mukaan somaleiden työttömyysaste on 62 prosenttia. Samaan aikaan suomalaisten työttömyysasteeksi ilmoitetaan 8 prosenttia.

Mitä nämä luvut pitävät sisällään? Ovatko suomalaisten ja somaleiden työttömyysasteiksi ilmoitetut luvut yhteismitallisia? Voidaanko päätellä, että somaliväestöstä (100 - 62 =) 38 prosenttia käy töissä?

Katsotaanpa.

Somaliväestön työvoiman suuruudeksi on ilmoitettu 1159 ihmistä. Tämä on 13 prosenttia 8600 ihmisen väestömäärästä. Vastaavat luvut suomalaisille ovat 5200000 ja 50 prosenttia.

Seuraavassa taulukossa on vertailtu eri ryhmien työttömyystunnuslukuja sekä laskettu, kuinka suuri osa väestöstä on töissä.
Taulukosta käy ilmi, että suomalaisista noin puolet (45,9 prosenttia) käy töissä. Vastaavasti somaleista joka kahdeskymmenes (5,1 prosenttia) käy töissä.

Ero alkuperäiseen ajatukseen 38 prosentin työllisyysasteesta on melkoinen. Ero johtuu siitä, että somaliväestön työvoimaan kuuluvien henkilöiden osuus koko väestömäärästä on paljon alhaisempi kuin suomalaisten vastaava osuus.

Vielä muutama sana Suomea uhkaavasta työvoimapulasta. Mikäli oletetaan, että suurten ikäluokkien työmarkkinoilta poistuminen synnyttää tuhat avointa työpaikkaa, tarvittaisiin yllämainittujen lukujen valossa Suomeen (8600/440*1000) 19526 somaliväestön edustajaa. Tämä on jyrkässä ristiriidassa sen seikan kanssa, että nyt jo on esitetty huolestuneita puheenvuoroja huoltosuhteen heikentymisestä sekä samaan aikaan tarjottu pakolaisjärjestelmän hyödyntämistä osaratkaisuna tulevaan työvoimapulaan.

Somaliväestöstä ei ole Suomen työllisyysongelmien tai huoltosuhdevinouman ratkaisijaksi. Vaikutus on päinvastainen.

-- lot

1.6.2006

Iran vs USA - vuoropuhelua

31.5.06 George W. Bush: "Amerikkalaiset aikovat myös neuvotella Iranin kanssa, jos se luopuu uraanin rikastamisesta." [lähde]

1.6.06 Iranin ulkoministeri Manouchehr Mottaki: "Emme luovu kansallisesta oikeudestamme (rikastaa uraania), emme aio keskustella siitä. " [lähde]

1.6.06 WIEN/TEHERAN. YK:n ja Euroopan unionin edustajat viimeistelivät torstaina taloudellista ja poliittista yhteistyöpakettia, jolla Irania houkutellaan luopumaan ydinvoimaohjelmansa kiistanalaisista osista. Tarjous sisältää sekä houkuttimia että uhkauksia. [lähde]

9.6.06 Berliini/Teheran. Iran vahvisti perjantaina tiedot, joiden mukaan se on jatkanut ydinohjelmansa kehittämistä. EU:n puheenjohtajamaana toimiva Itävalta ilmoitti puolestaan, että Iranilla on heinäkuun puoliväliin asti aikaa harkita sille tarjotun kannustinpaketin ehdotuksia ja luopua ydinohjelmastaan. [lähde]

12.6.06 TEHERAN. Iran pysyy kannassaan, että uraanin rikastaminen on sen luovuttamaton kansallinen oikeus. Maan hallitus ilmoitti maanantaina, että se ei aio neuvotella asiasta. [lähde]