14.6.2006

Islam on meemi

Seuraava upea teksti löytyi Suomi24:sta. Julkaistu nimimerkin 5Kolonna toimesta. Lue, opi, tajua:

---

Sana meemi on läheistä sukua sanalle geeni. Meemit ovat informaatiota joka leviää ihmiseltä toiselle, aivan kuten geenit. Erona on se että meemi leviää kulttuurievoluutiossa, kun taas geenit biologisessa evoluutiossa.

Kyseessä on siis eräänlainen darwinistinen informaatio. Meemejä voidaan verrata tietyssä mielessä tietokoneviruksiin (nehän ovat pelkkää informaatiota!). Tietokoneviruksen tehtävänä on levittää itseään mahdollisimman laajalle. Ne myös saattavat muuttaa muotoaan (mutatoitua) ollakseen mahdollisimman yhteensopivia vastaanottavan järjestelmän kanssa.

Meemi on siis periaatteessa tietoa jonka tehtävänä on saavuttaa mahdollisimman laaja levinnäisyys käyttämällä mahdollisimman monia mekanismeja päästäkseen lopputulokseensa.Meemejä syntyy ja kuolee jatkuvasti. Monet muotihokemat ovat selkeitä meemejä, mainosmaailma onkin jo pitkään käyttänyt ”memetiikkaa” eräänä työkalunaan.

Kuinka moni on viimeisen vuoden aikana kuullut rasittumiseen saakka: elämä on. Erittäin tehokkaasti levinnyt, tosin lyhytikäinen meemi.

Monien tutkijoiden mielestä ihmisellä positiiviset meemit eivät välttämättä ole parhaiten selviäviä meemejä. Parhaiten menestyviä meemejä näyttävät olevan ne jotka leviävät tehokkaimmin.

Menestyksekkään meemin tulee tehdä seuraavat kaksi asiaa:

- Valloittaa tilaa kantajastaan mahdollisimman pitkäksi aikaa- Mahdollistaa tehokas leviäminen kantajasta toiseen

Asentaakseen itsensä kantajaansa uskontomeemi käyttää seuraavia (tai ainakin joitakin) seuraavista :

[1] Lupaa palkinnon uskovaisuudesta (paratiisi tms)

[2] Uhkaa rangaistuksella epä-uskoisuudesta (helvetti tms)

[3] Kohottaa kantajien itsetuntoa, ”valitut” , ”ylivertaiset” , verrattuna väärien meemien kantajiin

[4] Poistaa esteet meemin paremmalle kiinnittymiselle kantajaa, ”usko on korkeampi kuin järki”

[5] Määrittää itsensä Ainoaksi Oikeaksi Meemiksi, yleensä jonkin ulkoisen auktoriteetin kuten pyhän kirjan avulla. Pyhä Kirja taas puolestaan sisältää kehäpäätelmiä jotka oikeuttavat meemin:
X on ainoa oikea meemi. Tiedämme koska pyhä kirja Y sanoo näin. Tiedämme että pyhä kirja Y on totta koska meemi X sanoo niin jne.
Kun kantajaan kiinnittyminen on onnistunut tehokkaasti tulee meemin alkaa levittää itseään. Mekanismeja on useita:

[6] Pyhä sota –tapa tai käännytä väärämeemiset

[7] Uhkaaminen ja terrorismi – kaikenlainen väärämeemisten sorto

[8] Eristä meemistä kääntyneet yhteisön ulkopuolelle (jopa tapa). Meemistä eroon päässyt henkilö on todennäköisesti tullut immuuniksi meemille, pahimmassa tapauksessa hän saattaa levittää immuniteettiaan laajemmalle, ollen näin meemille äärimmäisen vaarallinen.

[9] Kehota meemin kantajia lisääntymään nopeammin kuin muiden meemien kantajat.

[10] Sensuuri – estä muita meemejä saamasta kannattajia. Kun muut meemit eivät pääse yleiseen tietouteen on niiden vaikeampi tarttua mahdollisiin kantajiin.

[11] Disinformatio – levitä valheita muista meemeistä. Joskus meemin kannalta on hyvä että sen kantajat levittävät väärää tietoa jopa meemista itsestään!


Islam , kuten lähes kaikki muutkin uskonnot täyttää meemin tunnusmerkit täydellisesti. Myös monet poliittiset liikkeet ovat selvästi meemi-pohjaisia. Islamin tehokas leviäminen viimeisen tuhannen vuoden aikana onkin perusteltavissa selkeästi memetiikan lakien pohjalta. Heikommat meemit jotka eivät pysty yhtä tehokkaasti levittämään itseään ovat joutuneet luovuttamaan potentiaalisia kantajiaan vahvemmalle meemille.

---

2 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Joo huomasin tämän hyvän kirjoituksen alkuaan sensuuri sheriffi Goharin palstalla, joka kylläkin poistettiin nopeasti.


5Kolonnan muita kirjoituksia

Tep-po-nen

Tuttumies

Yleistä Islamista palstan Hmmmz eli Aabra-ham (kinkku)

Anonyymi kirjoitti...

Mitäköhän mahdat tarkoittaa "meemillä"?

Dawkins on määritellyt käsitteen ainakin kahdesti. Ensin vuonna 1976 julkaistussa Geenien itsekkyyden ensimmäisessä painoksessa, ja sitten olennaisesti erilaisella tavalla kirjan jälkimmäisessä painoksessa (1982). Dawkins joutui vaihtamaan määritelmää, koska määritelmä oli saanut osakseen niin paljon kritiikkiä. Kirjassaan The Extended Phenotype hän tunnustaakin alkuperäisen meemin käsitteen tarvitsevan muuttamista. Vanhempi versio on kuitenkin yhä yleisesti levinnyt.

Sinänsä, on omalla tavallaan ehkä ironista, että Dawkins on luonut "meemi"-hypoteesinsa. (Tosin ajatus oli esitetty jo ennen häntä, mutta termi "meme" on hänen keksimänsä"). Ironia johtuu siitä, että "meemejä" ei ole pystytty havaitsemaan. Dawkins - joka toisaalla kertoo vastustavansa sellaisia malleja, joissa viitataan johonkin jota ei tieteellisesti voida osoittaa - on kuitenkin luonut hypoteesin, joka nojaa johonkin sellaiseen, jota ei olla havaittu. Meemejähän ei olla havaittu. Hän on luonut hypoteesin, joka perustuu johonkin, josta ei tiedetä edes mitä se on: mistä meemit koostuvat, ja miten meemi voidaan edes havaita?. Kirjassaan The Extended Phenotype Dawkins kertoo, että meemi tulisi ymmärtää aivoissa olevaksi informaatioyksiköksi. Meemien sijainti on Dawkinsin näkemyksen mukaan siis aivoissa. Tämän näkemyksen hän on toistanut nimittäin useasti.

Meemin määritelmä, jota tämän blogin kirjoittaja on käyttänyt on se, jonka Dawkins itse on sittemmin hylännyt virheellisenä. Dawkins pyrki luomaan "meemeistä" geenien kanssa analogisen järjestelmän. Siksi sanatkin ovat niin samantapaisia. Dawkins on geenivalinnan kannattaja. Alkuperäisessä meemi-määritelmässään Dawkins tuli kuitenkin luoneensa fenotyyppivalintateorian: valinnan kohteena ei ollut ohjeet (eli perintötekijät/geenit), vaan ohjeiden tuotos (vrt. fenotyyppi). Dawkins kuitenkin halusi säilyttää analogian, ja ajatuksen valinnan kohdistumisesta ohjeisiin, ei ohjeiden seuraksina syntyviin tuotoksiin, joten hänen alkuperäiset meemiesimerkkinsä eivät ole hänen nykymääritelmiensä mukaan enää "meemejä".

Esim. kirjoitit:
"Monet muotihokemat ovat selkeitä meemejä, mainosmaailma onkin jo pitkään käyttänyt ”memetiikkaa” eräänä työkalunaan. Kuinka moni on viimeisen vuoden aikana kuullut rasittumiseen saakka: elämä on. Erittäin tehokkaasti levinnyt, tosin lyhytikäinen meemi."

Dawkinsin nykymääritelmän mukaan yllä olevan sitaatin esimerkki ei olisi edes "meemi"...