2.7.2006

Onko rasismi rikollista?

Onko maahanmuuton vastustaminen rasismia? Onko rasismi laitonta? Jos haluan kritisoida maahanmuuttoa, mitä ja miten voin toimia astumatta rikollisille poluille? Nämä ovat olennaisia kysymyksiä. Seuraavassa kooste perusperiaatteista:

"Rasistinen maailmankatsomus sinänsä ei ole rangaistavaa" [1]

Mutta samaan aikaan:

"Euroopan entisen ihmisoikeustoimikunnan useamman päätöksen mukaan rasistisen propagandan levittämistä ei suojata ihmisoikeutena.", sama lähde toteaa.Mikä sitten erottaa maailmankatsomuksellisten näkemysten julkituonnin rasistisesta propagandasta? Kysymys on vaikea. Teksti jatkuu näin:

"Sananvapauteen kuuluu kuitenkin myös oikeus provosoiviin lausumiin ja erityisen tärkeä on poliittinen sananvapaus. Jos kritiikin kohteena on esim. ulkomaalaispolitiikka, kiihottamista kansanryhmää vastaan tarkoittavaa kriminalisointia voidaan soveltaa vain rajoitetusti."

Kritisointi on siis laillista. Myös kärjistykset ovat sallittuja. Entä mikä ei ole sallittua? Mitä ei saa kirjoittaa?

"Rikoslain 11 luvun 8 §:n mukaan kiihottamisena kansanryhmää vastaan on kriminalisoitu yleisön keskuuteen levittää lausuntoja, joissa uhataan, panetellaan tai solvataan kansallista, rodullista, etnistä tai uskonnollista ryhmää taikka niihin rinnastettavaa kansanryhmää"

Lähteessä [2] pureudutaan syvemmälle sanojen "Uhkaus", "panettelu" ja "solvaus" merkityksiin.

"UHKAAMISELLA tarkoitetaan esimerkiksi väkivalta- tai omaisuusrikoksella uhkaamista."

"PANETTELUA on se, että kansanryhmän perättömästi väitetään syyllistyneen rikoksiin tai niihin rinnastettaviin tekoihin."

"SOLVAUKSESSA on kyse totuudenmukaisista väitteistä, jos niiden esittämisen tarkoituksena on ollut loukkaamistarkoitus."


--

Kommentteja: Uhkauksia keskustelupalstoilla harvemmin näkee. Hyvä niin. Tietynasteista panettelua jatkuvasti. Ymmärrettävää sinänsä.

Solvauskohta on vähintäänkin erikoinen. Jos on faktaa, että jokin hypoteettinen kansanryhmä (esimerkiksi täysin kuvitteellinen kansanryhmä S) tekee paljon rikoksia ja tämä on helposti osoitettavissa, niin silloin se, onko kansanryhmä S:sta ja rikollisuudesta kirjoittaminen laitonta vai ei, riippuu täysin siitä, mitä mielipidekirjoituksella ajetaan takaa.

Jos puhtaan objektiivisesti harjoitetaan akateemista pohdiskelua kansanryhmä S:n rikokseensyyllistymistiheyden tilastodiskrepanssista, ollaan visusti poissa rikollisuuden vesiltä.

Jos taas joku suviuuno erehtyy kirjoittamaan, että "kansanryhmä S on rikollista, joten ... [joku toimenpide]", ollaan _mahdollisesti_ täytetty rikoksen tunnusmerkistö.

Raivoissaan koohkaavat "kansanryhmä S pitäisi .. [joku radikaali toimenpide]"-ihmiset ovat helppoja paloja oikeusjärjestelmälle. Tämän ryhmän mielipiteet ovat usein sinänsä paradoksaalisia, että niissä on usein raivon laukaisevana argumenttina kansanryhmä S:n muodostama väkivallan uhka, jota pyritään sitten poistamaan käyttämällä vähintään samanasteista tai pahempaa väkivaltaa ("tykistökeskitys", "atomipommi" jne vain kärkkäimpiä esimerkkejä mainitakseni).

Kinkkinen tilanne. Lainkohdat ovat ei-tyhjentäviä, on tahallaan jätetty tilaa tehdä jälkikäteen rikolliseksi kaikki kriittinen julkinen keskustelu.

Yleisinä ohjeina maahanmuuttokriittisille kirjoittajille:

1. Älä tee uhkauksia.

2. Kritisoi asioita ja ilmiöitä, älä ihmisiä. Jos haluat kirjoittaa asiasta joka sinua ärsyttää, tee se. Jos mikään muu ei ärsytä kuin inhokki-ihmistesi olemus, jäsennä tuntemuksiasi ennen kirjoitustyötä.

Monimutkaissa maailmassa monimutkaiset lait. Ja paljon meiltä suomalaisilta vaaditaan, jotta käyttäytyisimme kelpo kansalaisten tavoin.

Mielipiteen ilmaisua ei kuitenkaan pitäisi tehdä rikolliseksi. Jos ei pidä niistä lieveilmiöistä, joita rikoksille altis kansanryhmä S tuo mukanaan, pitäisi olla mahdollisuus avata suunsa. Vailla rikolliseksi leimaamisen pelkoa.

Jos näin ei voida tehdä, kansanryhmä S:n tänne saapuminen ja heitä etujaan varjelemaan luotu lakijärjestely on vienyt meiltä enemmän, kuin mitä kansanryhmä S voi koskaan yhteiskunnallemme tuoda.

-- lot

Legal Disclaimer: tässä viestissä määriteltyjä ohjeita, toimintatapoja tahi muita käyttäytymisen ohjaamiseksi tulkittavissa olevia määritteitä ei tule käyttää tahi ymmärtää minkään ihmisryhmän tai sellaiseksi määriteltävän tahon tahi tahojen vahingoittamiseen tahi tahoa vastaan kiihottamiseen tahi panetteluun tahi muuhun oletetun kohdehenkilön sielullista tahi ruumiillista integriteettiä muuttavaan toimintaan tahi syrjintään tahi ylipäätään mihinkään.


Lähteet:

[1]
Rasismi ja syrjintä internetissä –asiantuntijaseminaari 10.9.2003

[2] Vähemmistövaltuutetun kannanotto keskusrikospoliisille koskien rasistista materiaalia

Ei kommentteja: