28.8.2006

Kansallinen päätöksenteko maahanmuuttokysymyksissä?

Vuonna 2005 julkaistun, vuoden 2003 aineistoihin perustuvan Eurobarometri 60.1:n mukaan 82% suomalaisista on sitä mieltä, että maahanmuuttopolitiikkaa koskeva päätöksenteko on säilytettävä Suomessa. Vain 15% oli sitä mieltä, että päätöksenteko tulisi tässä asiassa luovuttaa Euroopan Unionille. Tutkimuksen otanta on 1000 henkilöä.

Myös pakolaisten vastaanottoa koskeva päätöksenteko halutaan säilyttää Suomessa, vastaavat luvut 83% ja 16%.

Barometrin mukaan "Suomalaiset ovat erittäin yksimielisiä mielipiteissään ja suurempia poikkeamia suuntaan tai toiseen on vaikea löytää."

Suomalaisten kaltaisia mielipiteitä löytyy myös Ruotsista, Iso-Britanniasta, Itävallasta ja Tanskasta, mutta näissäkin maissa luvut jäävät n. 15 % tai enemmän Suomen luvuista. Suurin kannatus päätöksenteolle Euroopan unionissa löytyy Italiasta, jossa 73 % antaisi päätösvallan Euroopan unionille maahanmuuttopolitiikassa ja 70 % pakolaisten vastaanottoon liittyvissä kysymyksissä. Kaikkien Euroopan unionin jäsenmaiden kansalaisista yli puolet oli valmiita luovuttamaan päätösvallan näissä asioissa Euroopan unionille.

Kysyttäessä oli 68 % suomalaisista sitä mieltä, että kamppailun laitonta maahanmuuttoa vastaan tulisi olla ensisijainen tavoite Euroopan unionissa (kaikkien jäsenmaiden kansalaisista peräti 83 % on tätä mieltä). 64 % suomalaisista on sitä mieltä, että Euroopan unionilla pitäisi olla yhteinen maahanmuuttopolitiikka Euroopan unionin ulkopuolelta tulevia ihmisiä kohtaan (kaikkien jäsenmaiden keskiarvo on 71 %). Suomalaisista 67 % on myös sitä mieltä, että Euroopan unionilla tulisi olla yhteinen turvapaikkapolitiikka turvapaikan hakijoita kohtaan (EU15: 71 %).

Lähde: Eurobarometri 60.1.

Ei kommentteja: