23.11.2006

Osaavat ja kyvykkäät

Unicefin projektivirkailijana työskentelevä Mohamed Serifi Villar kertoo: "Mitkään muurit eivät pysty kokonaan estämään kolmannen maailman ihmisiä tulemasta Eurooppaan, sillä ihmisten halu parantaa elinolosuhteitaan on voimakkaampi kuin hallituksen keinot estää ihmisiä muuttamasta".

Ilmassa väreilee paradoksin karvas tuoksu.

Sillä: Jos kolmannen maailman ihmisten halu omien elinolosuhteidensa parantamiseen on voimakkaampi kuin teollistuneiden länsivaltojen väkivaltakoneistojen yhteenlasketulle voimalle alttiiksi joutuminen, niin miksi he eivät kohdista tätä haluaan ja ilmeistä kyvykkyyttään siihen toimintaympäristöön, jossa he tällä hetkellä jo ovat?

Siksikö, koska ..

.. joku estää heitä? Tämä ei vaikuta järkevältä, sillä jos he ovat kykeneviä pistämään hantiin länsimaiden väkivaltakoneistoille, he varmasti pystyisivät pistämään hanttiin myös omien maidensa puolivillaisille diktaattorintekeleille.

.. vai siksikö, koska he eivät tiedä sen olevan mahdollista? Jos onkin niin, että yksikään kehitysapu-kukkamaaria ei ole muistanut sanoa hoidokilleen: "Te osaatte, te pystytte. Te olette yhtä hyviä kuin me. Ja nyt lapio käteen!".

.. vai siksikö, koska he ovat liian lyhytjänteisiä, liian ahneita nopealle eurovyörylle, liian piittaamattomia itsestään ja muista.

.. vai siksikö, koska he itse tietävät, ettei se kannata? Nämä ihmiset kun ovat omin silmin nähneet sen surkeuden, jossa Afrikka tänä päivänä on ja jossa se myöhempinä päivinä tulee pysymään. He toteavat: "tästä perslävestä ei koskaan tule kehittynyttä maata - on helpompaa rutistaa kivestä vettä kuin saada järkeä näiden ihmisten päihin". Ja niin he lähtevät yksissä miehin kohti valtoja läntisiä.

-- lot

Ei kommentteja: