19.2.2007

BBC: Rinnakkaiselo vai konflikti?

HS uutisoi 19.2.2006 BBC:n materiaalin pohjalta seuraavasti:
Lontoo. Länsimaiden ja islamilaisen maailman välisten jännitteiden ajatellaan johtuvan enemmänkin politiikasta kuin kulttuurieroista. Tämä käy ilmi kyselystä, jota varten haastateltiin yli 28 000 ihmistä 27 maassa.

Vajaa kolmannes vastaajista pitää länsimaiden ja islamilaisen maailman välisiä konflikteja väistämättöminä. Enemmistö eli 56 prosenttia kuitenkin uskoo yhteisymmärryksen mahdollisuuteen.

Noin puolet vastaajista on sitä mieltä, että jännitteet johtuvat eturistiriidoista. Vain 29 prosenttia arvelee uskonnon tai kulttuurierojen olevan konfliktien syynä. Suurin osa vastaajista uskoo, että konfliktin takana ovat suvaitsemattomat vähemmistöt.


Tutkimuksen teettäneen BBC:n raportti aiheesta tässä.

World Public Opinion:sta löytyy hyödyllinen kooste kyselyn tuloksista.

Suomi ei kuulunut osallistuneiden maiden joukkoon. Tarkastellaan kuitenkin esimerkin vuoksi Saksaa ja katsotaan, mitä sikäläiset ihmiset kysymyksiin vastasivat (tulokset eivät tietenkään ole suoraan rinnastettavissa Suomeen).

Seuraavassa kysymykset ja vastaukset vapaasti suomennettuina.

Kysymys M4: Oletteko sitä mieltä, että muslimien ja länsimaalaisten välinen väkivaltainen konflikti on väistämätön vai onko rauhanomainen rinnakkaiselo mahdollista?
- Rauhallinen yhteiselo mahdollista: 49 %
- Väkivaltainen konflikti on väistämätön: 39 %
- (muut vaihtoehdot): 11 %

Kysymys M5: Mistä Islamin la lännen jännitteet johtuvat?
- Eroista uskonnossa ja kulttuurissa: 34 %
- Poliittisista kiistoista sekä eturistiriidoista: 55 %
- Molemmista yllämainituista: 9 %
- (muut vaihtoehdot): 2 %

Kysymys M6: Suurin yksittäinen globaalien jännitteiden aiheuttaja islamin ja lännen välillä on:
- Perustavaa laatua olevat kulttuurieroavaisuudet: 25 %
- Suvaitsemattomat muslimivähemmistöjen edustajat: 20 %
- Suvaitsemattomat länsimaalaisten vähemmistöjen edustajat: 4 %
- Molemmat vähemmistöjen edustajat yhdessä: 44 %
- (muut vaihtoehdot): 9 %

Olivatpas sakemaanisia mietteitä. Seuraavassa omiani.

Kysymyksenasettelusta saamme poimittua yhden "näin-maailma-makaa"-faktan. Se on tämä: läntisen ja islamilaisen maailman välillä on jännitteitä. On mielenkiintoista, että tätä ei enää edes kyseenalaisteta. Kysymysmerkin takaa en etsittävä vastausta siihen, kuka jännitteitä aiheuttaa sekä mitä vaikutuksia jännitteillä on.

Kysymyksestä M6 löydämme jännitteiden aiheuttajia. Saksalaisten (20+4+44=) 68 % enemmistö on sitä mieltä, että vähemmistöt ovat suurimpia syyllisiä jännitteiden olemassaoloon. Tässä ei ole mitään kovinkaan yllättävää - olisihan kummallista, jos enemmistö syyttäisi itse itseään. Näin ei tietääkseni ole tunnetun maailmanhistorian aikana vielä kertaakaan tapahtunut. Loput osoittavat joko syyttävällä sormella kulttuurieroja (25 %), syyllistävät kaikkia tai eivät ketään.

M5 on mielenkiintoinen. 55 % on sitä mieltä, että jännitteitä aiheuttavat enemmänkin politiikka sekä eturistiriidat kuin kulttuuri- tai uskonnolliset erot (34 %). Lisäksi 9 % oli sitä mieltä, että molemmissa seikoissa on yhtä lailla syytä. Jos nämä tulokset yhdistetään M6:een, huomataan pieni kummallisuus: ongelmien suurimmat aiheuttajat ovat yhtä aikaa a) vähemmistöt että b) poliittiset kiistat. Jotta tämä voisi pitää paikkansa, olisi oltava niin, että suvaitsemattomat vähemmistöt kykenisivät jollain tavalla määrittelemään vallitsevan politiikan.

Toinen selitys on se, että ihmiset - edelleenkin - näkevät ikävien asioiden aiheuttajina mielummin jonkun muun kuin itsensä.

Jännitteiden vaikutukset tulivatkin jo esille siinä ensimmäisessä kysymyksessä, eli M4:ssa. Neljä kymmenestä ennustaa väkivaltaista konfliktia. Viisi kymmenestä ei. Toivottavasti nuo viisi kymmenestä keksivät jonkin keinon, jolla välttää heidän itsensä määrittelemästä politiikasta johtuvat ristiriitatilanteet sekä niiden inhottavien suvaitsemattomien vähemmistöjen aiheuttamat ongelmat.

Vaikka kuinka omia ajatuksiani taivuttaisin, en noihin ongelmiin ratkaisuja keksi. Ehkä siksi tämän blogin nimi on se mikä se on.

-- lot

Ei kommentteja: