5.6.2007

Vähis vuosikertoo

Vähemmistövaltuutetun vuosikertomus 2006, olkaatten hyvät.

Vähis (leikillinen nimi viranomaispatterille, jota edustavat
Vähemmistövaltuutettu Mikko Puumalainen,
Ylitarkastaja Rainer Hiltunen,
Ylitarkastaja Yrsa Korkman,
Ylitarkastaja Pirjo Takalo,
Ylitarkastaja Annika Parsons,
Ylitarkastaja Kari Kananen,
Toimialasihteeri Massimo Zanasi,
Suunnittelija Päivi Okugome,
Hanna Välimaa,
Ahmed Khalil,
Riikka Tella sekä
Tuomas Kilpi) on vuoden 2006 toimintakautena muun muassa:

- Vastustanut rikollisten somalien karkoituksia (ne tunnesiteet, ne tunnesiteet).

- Lausunut seuraavasti: "Ulkomaalaisviraston ohjeen mukainen toimeentuloedellytys on liian vaativa ja estää monien maahanmuuttajien perheenyhdistämisen."

- Purnannut toimintamäärärahojen vähäisyydestä mm. todeten, että lapsiasiainvaltuutettu (lapsis?) saa kaksi kertaa enemmän pätäkkää kuin vähis.

- Osallistunut Suomen Islamilainen Neuvosto ry:n perustamiseen

- Ollut huolestunut siitä, ettei "kaikkia mahdollisesti rasistisesti motivoituneita tapauksia kirjata sellaisina poliisin tietojärjestelmään."

- Pyrkinyt valtavirtaistamaan ajatusta, jonka mukaan "rasistinen tapaus on mikä tahansa sellainen tapaus, jonka uhri tai kuka tahansa muu henkilö katsoo rasistiseksi."

- Meuhkannut internet-rasismin, internetpalvelunylläpitäjänvastuun, natsilipunesilläpitämisen, rasististen lehtikirjoitteluiden, makeispakkausten, stereotypioivan television ymymymym parissa. Seuraavassa kaksi lainausta:

"Toimintavuoden aikana kiinnitettiin huomiota lehdissä julkaistuihin kirjoituksiin, joiden arvioitiin olevan ulkomaalaisia loukkaavia ja vahvistavan ennakkoluuloja ja kielteistä suhtautumista maahanmuuttajiin. Syrjintään kannustavaan lehtikirjoitteluun puuttuminen ei kuitenkaan aina ole mahdollista, koska syytekynnys kiihottamisesta kansanryhmää kohtaan on asetettu melko korkealle. Kaikki julkaisut eivät myöskään ole sitoutuneet Julkisen sanan neuvoston vahvistamiin journalistin ohjeisiin eikä niiden julkaisutoiminta näin ollen ole sen itsesäätelyn ja -valvonnan alaista."

sekä

"Vähemmistövaltuutettu antoi keskusrikospoliisin pyynnöstä lausunnot kahdesta Internet-sivustosta ja niillä olevasta materiaalista. Valtuutetun näkemyksen mukaan kyseessä olevan materiaalin levittäminen yleisön keskuuteen Internetin kautta täytti kiihottaminen kansanryhmää vastaan –rikoksen tunnusmerkistön. Lisäksi valtuutettu teki tutkintapyyntöjä keskusrikospoliisille koskien noin neljääkymmentä eri rasistista blogia/ Internetsivustoa. Esitutkinnat kaikissa näissä asioissa olivat vuoden 2006 lopussa vielä kesken."

Aikaansaapa taho, tuo vähemmistövaltuutettumme. Mihin ilman tätä joutuisimmekaan?

-- lot

10 kommenttia:

Dr. Doctor kirjoitti...

Kiitos tämän esiinnostosta.

Tunteita herättävä dokumentti:

Itketti, nauratti ja oksetti.

Täytyy printata että voi uskoa, että se on todellinen. Kommentoidaan lisää joskus.

Anonyymi kirjoitti...

Onkohan nuo blogit kaikki Sepon käsialaa, vai joko se alkaa kiusaamaan asiallisia kritiikin esittäjiäkin?

Kekke kirjoitti...

Yli neljäkymmentä.... Tässähän alkaa vilkuilla olkapäänsä yli blogatessa. Ja rikollisethan ne ympärilleen kuikuilee... Niinpä niin.

Antti kirjoitti...

Tämä osui hoksottimiin erityisesti "rasistinen tapaus on mikä tahansa sellainen tapaus, jonka uhri tai kuka tahansa muu henkilö katsoo rasistiseksi."

Tämähän tarkoittaisi sitä, että jos VHM:llä ja jollain ei-VHM:llä tulee kränää jostain asiasta, ihan mistä vaan, saa vähemmistöä edustava rajattoman oikeiden rasistikortin käyttöön. Jos vaikka työnantaja irtisanoo vähemmistöä edustavan työntekijänsä esim. firman huonon taloudellisen tilanteen johdosta, voi irtisanottava vetäistä rasistikortin esiin ja työnantaja tuomitaan laittomasta irtisanomisesta ja rasistisesta rikoksesta.

Kiva

Anonyymi kirjoitti...

"rasistinen tapaus on mikä tahansa sellainen tapaus, jonka uhri tai kuka tahansa muu henkilö katsoo rasistiseksi."

Jos Puumis on näin kirjannut, niin sehän merkitsisi, että myös VHM voi katsoa minkä tahansa tapauksen rasistiseksi ja josta katsannosta seuraa, että tapahtuma myös sellaiseksi muuttuu heti.

Antti kirjoitti...

Vuosikertomuksen sivulla 15 kerrotaaan opetusalasta seuraavaa "Koulumaailmaa koskevia yhteydenottoja tulee vähemmistövaltuutetun toimistoon suhteellisen vähän. Lapset ja nuoret ja heidän vanhempansa tuntevat todennäköisesti melko huonosti mahdollisuutta kääntyä valtuutetun puoleen koulutukseen liittyvissä asioissa."

Syynä yhteydenottojen puutteeseen ei siis ole missään nimessä syrjinnän puute, vaan että syrjityt eivät ymmärrä valittaa vähikselle.

Samalla sivulla kerrotaan esimerkkitapaus jossa Helsingin kaupunkia oli kielletty muodostamasta koululuokkia maahanmuuttajaoppilaan kielen perusteella. Koulu oli siis jakanut 1. luokan oppilaat kahteen rinnakkaisluokkaan. Suomalaiset toiseen ja mamut toiseen.

Tämä onkin aika kaksipiippuinen juttu. Sekaluokissa maahanmuuttajaoppilaat varmaankin kotoutuisivat paremmin kuin ollessaan vain omiensa joukossa. Toisaalta, kuka vanhempi haluaa uhrata lapsensa oppimismahdollisuudet monikulttuurisuuden alttarille. Teki niin tai näin niin pieleen menee kuitenkin.

Antti kirjoitti...

Jatkan vielä.

Yleisvaikutelmaksi vähiksen vuosikertomuksesta jäi, että vähemmistövaltuutettu haluaisi kieltää kaiken negatiivissävyisen kirjoittelun mamuista ja "etnisesti arveluttavat" tuotepakkaukset.

Vähis myös näkee rasismia kaikkialla ja siellä missä sitä ei näy, on piilorasismia.

Toisaalta, tuskinpa kukaan alkaisi virastonsa vuosikertomuksessa kirjoittelemaan, että eipä meillä ole juuri hommia ollut ja tulevaisuudessa vielä vähemmän. Jos haluaa pitää määrärahansa, on annettava kuva oman työn välttämättömyydestä ja tärkeydestä.

VX kirjoitti...

Kaliseva hätäpää tiivisti kys opuksen tavalla josta Pravdakin olisi ylpeä.
http://hatapaidenkalinaa.blogspot.com/2007/06/huomiotalouden-ongelmia.html

lot kirjoitti...

Antille: allekirjoitan kaiken, mitä sanot. Ja tartun yhteen kirjoittamaasi kohtaan:

"Sekaluokissa maahanmuuttajaoppilaat varmaankin kotoutuisivat paremmin kuin ollessaan vain omiensa joukossa. Toisaalta, kuka vanhempi haluaa uhrata lapsensa oppimismahdollisuudet monikulttuurisuuden alttarille."

Annan hyvän herra dr. doctorin kommentoida, koska en itse pysty kiteyttämään asiaa sen paremmin:

".. oire oli sen paremman alueen lasten katoaminen sen "huonomman" alueen koulusta. Hinalla millä hyvänsä. Vaikka koulussa oli nyt mahdollisuus kuulla yli kahtakymmentä kieltä."

Niin.

Arvojärjestyksistähän tässä on kaiken aikaa kyse. Vaikka ihmiset pitäisivät monikulttuurisuutta kuinka hyvänä asiana, niin omien muksujen etu tulee silti ennen kaikkea muuta. Kun etniset minoriteetit muuttuvat majoriteetiksi, kantaväestö häipyy jälkikasvuineen muihin maisemiin. Jos pystyy. Valkopako alkaa.

On luonnollisesti paljon tahoja, jotka eivät katso moista kehitystä hyvällä.

Tietäkööt, että on vastaavasti olemassa paljon tahoja, jotka eivät katso heidän toimintaansa hyvällä.

Kullervo kirjoitti...

Hyvää havainnointi, kiitos siitä.

Mielestäni tuo "raportti" oli odotetun sisältöistä vähemmän tärkeän viranomaisen itsekorostusta ja valtaväestöön kohdistuvaa halventamista ja syrjintää.

Olen kirjoittamassa omaa kommenttiani blogiin, mutta taustatutkimukseni on vielä hieman kesken. ;)

Yksi silmään pistänyt asia on tapaus Ahmed Khalil. Mösjöö Khalil on toiminut Mikonkadun putkan vt. ylitarkastajan 1.3.30.11.2007.

Se mikä tässä oikeasti mietityttää on tämä vieno kysymys; mitkä ovat olleet pätevysvaatimukset ja miten Khalil on niihin sopinut?

Miten haku ja valinta tehtävään on tapahtunut ja ketkä olivat muut hakijat?

Ja pari muuta juttua... palailen asiaan.

Kullervo