16.8.2006

Ystävällinen kehoitus etnisten vähemmistöjen edustajille

Hyvät ystävät,

Harjoittakaa omia tapojanne, toimikaa uskontojenne mukaisesti. Nostakaa tukia, jääkää varhaiseläkkeelle, naurakaa meille, syyttäkää päälle rasismista. Toimikaa juuri niinkuin toimitte. Raha on vain rahaa.

Mutta älkää koskeko lapsiin.

Älkää uhatko heitä kaduilla, älkää puistoissa, älkää kauppojen kassoilla. Älkää uhatko hukuttaa heitä, älkää ajako heidän päälleen.

Jättäkää meidän lapsemme rauhaan.

Jatkon kannalta on hyvin tärkeää, että tämä asia tulee ymmärretyksi.

*******************************************************

[same text, english version]

Friendly suggestion for ethnic minorities in Finland

Dear friends,

You are free to act according to your habits and according to your religion. If you wish to do so, you can raise benefits from social security, or take an early retirement. You can laugh at us, you can accuse us of being racist. Do as you like. Money is just money, nothing more.

But don't touch our children.

Don't threaten them while they walk on streets or in parks. Don't treathen them while they work as cashiers in the local store. Don't threaten to drown them, don't try to run them over with your cars.

Leave our children alone.

It is critical that you understand these matters.

-- lot

Ei kommentteja: